Anmäl dig till utbildning

Dataskyddsförordningen, GDPR

Föreläsare

Monika Wendleby, Jurist

Plats: Online

Kurstilfälle:

 • 22 och 23 November

Språk: Svenska

The course is given in Swedish. English speaking participants may discuss course matters during and after the course in English.

Kursen bör bekostas av din institution eller arbetsgivare

Registrera dig

GDPR kursen formulär
 • Namn
 • Erfarenhet
 • Välj kursdelar
 • Kursdatum
 • Fakturauppgifter
Namn
Namn

Kursens upplägg

Dag 1

 • Vad är GDPR? Hur förhåller GDPR sig till annan lagstiftning? 
 • Hur ser sanktionssystemet ut? 
 • Personuppgifter, behandling och registrerad: Vad innebär begreppen? 
 • Den logiska trappan: de grundläggande principerna för behandling inklusive de lagliga grunderna för behandling 
 • Personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträden 
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard: krav på organisatoriska och tekniska åtgärder.
 •  Vad är ett behandlingsregister? Hur ska det hanteras? 
 • Säkerhet och incidenthantering.
 • Registrerades rättigheter: vad innebär rättigheter som GDPR-information (integritetspolicy), registerutdrag, rättelse och radering? Hur ska man hantera en begäran?

Dag 2

 • Överföringar till tredje land: hur ser regelverket ut, vad innebär rättsfallet Schrems II? Kan man använda amerikanska system? Kommer EU få ett nytt avtal med USA som håller?
 • Hantering av EU-kommissionens standardavtalsklausuler både inom EU och i förhållande till tredjelandsöverföring
 • Juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder i en Transfer Impact Assessment (TIA)
 • Hantering av molntjänster
 • Konsekvensbedömning och samråd: vad som krävs och hur man kan arbeta med sådana
 • Yttrandefrihet och GDPR. Förhållandet till svenska grundlagar. Begreppet ”journalistiska ändamål”.
 • Hur kan man arbeta med sociala medier med tanke på deras affärsmodeller med profilering?
 • Hantering av lagringsminimering: vad innebär kraven på gallring? Gallringsregelverk och dokumenthanteringsplaner.

Översikt

Beskrivning

GDPR är en lagstiftning som ställer stora krav på utövarna och området utvecklas hela tiden med nya rättsfall från EU-domstolen. Under kursen går Monika Wendleby igenom de komplexa regelverken och ger konkreta råd om hur man kan arbeta med olika frågor. Nya rättsfall och riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen beskrivs, vilket innebär att kursen både innebär fördjupning och nyhetsuppdatering. Den första dagen beskriver grunderna i GDPR genom att ta upp frågor som alla behöver hantera.  Den andra dagen innebär fördjupning i några besvärliga frågor, som är många kämpar med. Deltagare kan välja att gå på båda dagarna eller bara en, eftersom utbildningarna är fristående. Väljer man att gå båda dagarna kommer man få en djupare bild av GDPR.

Din Föreläsare

Monika Wendleby är både jurist och managementkonsult och arbetar med komplexa regelverk som GDPR från båda aspekterna. Hon har skrivit flera välkända GDPR-böcker samt lagkommentarer och analyser även inom andra områden som NIS och öppna data. Hon är också en uppskattad föreläsare.

Förutsättningar

Det krävs ingen större förkunskap i GDPR, eftersom varje fråga gås igenom från grunden. Eftersom kursen innebär fördjupning och kunskap om nuvarande läge har även den med djupare kunskap nytta av den.

Mål

Kursdeltagare får en fördjupning och nyhetsuppdatering rörande GDPR, för att kunna stärka sitt GDPR-arbete i den egna organisationen

Målgrupp

Alla som beträffas av GDPR och behöver besitta kunskap om GDPR i sitt arbete inom olika branscher.

Pris

Dag ett: 5500 SEK

Dag två: 5500 SEK

Dag ett & två: 9500 SEK (1500 kr rabatt)

 

Betalning

Betalning sker mot faktura till arbetsgivare eller annan önskad fakturaadress. 

Intyg

Kursintyg utfärdas till deltagare som närvarat och önskar ett kursintyg. Detta meddelas via mail till oss efter kursen.

Villkor

 • Länk skickas till deltagare senast 48 timmar innan kursstart. 
 • Priset på respektive kurs är angivet ovan. Betalning sker mot faktura. Faktura måste vara betald efter 30 dagar eller senast 10 dagar innan kursstart.
 • En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till 28 dagar före kursens startdatum. Vi debiterar 100% vid avbokning senare än 28 dagar före kursstart. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma organisation. Detta måste meddelas i förväg till Sweden Scientific. 
 • Sweden Scientific har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.
 • Vi reserverar oss för ändringar i kursinnehåll.
 • Vid registrering godkänns alla ovanstående villkor