Anmäl dig till kurs

Analysera med R och tidymodels

Föreläsare

Gustaf Hellsén, Göteborgs universitet

Plats: Online

Kurstillfälle:

 • 20 Januari 2023

Tid: 08:30 till 13:00

Anställda på GU eller VGR går kursen kostnadsfritt.

Kursen bör bekostas av din instution eller arbetsgivare

Registrera dig

Kurs i R med tidymodels för maskininlärningsmodeller
 • Namn
 • Erfarenhet
 • Kursdatum
 • fakturauppgifter
Namn
Namn

Kursinnehåll

Upplägg

 1. Introduktion
 2. Varför och hur ska vi använda machine learning?
 3. Genomgång av grunderna i R & tidyverse
 4. Explorera data
 5. Skapa och utvärdera prediktionsmodeller i tidymodels
 6. Optimering av modeller
 7. Variable importance
 8. Sammanfattning

Kursbeskrivning

Denna halvdagskurs kommer demonstrera grunderna i R & hur man i R, med hjälp av tidymodels, kan skapa och utvärdera olika prediktionsmodeller, med fokus på machine learning. Kursen kommer vara praktiskt tillämpad och exemplifiera alla stegen i processen. Deltagare kommer även lära sig grunderna i tidyverse, vilket används genomgående under andra delar av utbildningen. Efter genomgången kurs kommer kursdeltagaren få en robust grund för att sedan själv gå vidare och tillämpa i eget arbete. Kunskap om R samt tidigare erfarenheter av machine learning krävs inte.

Kursens förutsättningar och mål

Översikt

En av de största utmaningarna för forskare, statistiker, dataanalytiker mm. är strukturering och analys av data. Endast en minoritet av ovanstående har kapaciteten och kunskapen att på ett mycket effektivt sätt, strukturera och analysera data vilket är en grundläggande kompetens i många branscher. 

R är ett populärt programmeringsspråk som används inom dataanalys och maskininlärning. Tidymodels är en samling av paket och verktyg i R som gör det enklare att skapa, anpassa och utvärdera maskininlärningsmodeller.

I den här kursen kommer du lära dig att använda R med tidymodels för maskininlärningsmodeller, även utan tidigare erfarenhet.

Målgrupp

Data analytiker, forskare, utvecklare och statistiker som behöver bättre kunskap om användning av R med tidyverse och tidymodels.

Förutsättningar

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av tidymodels för maskininlärningsmodeller. Detta är en kurs för alla nivåer, alltså krävs det inga förkunskaper inför denna kurs

Mål

Kursdeltagaren skall få grundläggande kunskap om hur man använder R med tidymodels.

Pris

4000 SEK (exkl. moms)

Betalning

Faktura skickas till arbetsgivare/beställare

Kursintyg utfärdas i efterhand till endast deltagare av hela kursen. Detta lämnas ut vid förfrågan

Villkor

 • Länk skickas till deltagare senast 48 timmar innan kursstart. 
 • Priset på respektive kurs är angivet ovan. Betalning sker mot faktura. Faktura måste vara betald efter 30 dagar eller senast 10 dagar innan kursstart.
 • En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till 28 dagar före kursens startdatum. Vi debiterar 100% vid avbokning senare än 28 dagar före kursstart. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma organisation. Detta måste meddelas i förväg till Sweden Scientific. 
 • Sweden Scientific har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.
 • Vi reserverar oss för ändringar i kursinnehåll.