Anmäl dig till kurs

Forskningsmetoder och Programmering med R

Föreläsare

Araz Rawshani, MD, PhD

Plats: Zoom

Kurstillfälle:

  • 19 & 20 december

(OBS; Anställda vid Göteborgs Universitet och vgregion får kursen kostnadsfrit, ett anställningsbevis kan krävas)

Språk: Svenska.

The course is given in Swedish. English speaking participants may discuss course matters during and after the course in English.

Kursen bör bekostas av din institution eller arbetsgivare.

Registrera dig

Kurs i programmering med R
  • Namn
  • Erfarenhet
  • Kursdatum
  • Fakturauppgifter
Namn
Namn

Kursens innehåll

Del 1: Data Wrangling & Grafik

1. Introduktion

2. Grunderna i R Och Tidyverse

3. Att Skapa En Reproducerbar Rapport

4. Data Preparation

5. Missing Data

6. Datakontroller

7. Datagranskning

8. Deskriptiv Statistik

9. Datamanipulation Och Aggregation

10. Populationsbeskrivningar

11. Sammanslagning Av Data

12. Manipulation Av Longitudinell Data

13. Grafik Med Ggplot

Del 2: Prediktionsmodeller

1. Introduktion

2. Regressionsmodeller

3. Survival Analysis (Överlevnadsanalys)

4. Machine Learning

5. Tree-based Ensemble Methods

Kursens förutsättningar och mål

Översikt

En av de största utmaningarna för doktorander och seniora forskare är hantering av data. Detta gäller såväl inom akademiska som industriella organisationer. I dag kan endast en bråkdel av doktorander och mer seniora forskare själva hantera och tolka data. Att kunna hantera, analysera och tolka data är i dag en grundläggande kompetens för en forskare inom alla forskningsområden.

Under de senaste åren har R och RStudio utvecklats till de mest effektiva verktygen för forskare. Med R och RStudio kan du genomföra allt ifrån grundläggande deskriptiva analyser till att skapa fullfjädrande webbapplikationer med machine learning.

I denna kursen får du lära dig grunderna i R och RStudio samt alla de moment som ingår för att skapa en vetenskaplig rapport.

Målgrupp

Juniora och seniora forskare som inte använder R i sitt arbete.

Förutsättningar

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av programmering eller R

Grundläggande förkunskaper i statistiska metoder

Mål

Kursdeltagaren skall få erfarenhet av hur samtliga standardmetoder för bearbetning och analys görs i R.

Pris

Del 1: 6000 SEK (ex. moms)

Del 2: 6000 SEK (ex. moms)

Del 1 + 2: 10 000 SEK (ex. moms)

Betalning

Faktura till arbetsgivare / beställare

(Kursintyg utfärdas i efterhand till endast deltagare av hela kursen. Detta lämnas ut vid förfrågan)

Villkor

  • Zoom-länk skickas till deltagare senast 48 timmar innan kursstart.
  • Priset på respektive kurs är angivet ovan. Betalning sker mot faktura. Faktura måste vara betald efter 30 dagar eller senast 10 dagar innan kursstart.
  • En kursanmälan är bindande men går att avboka utan kostnad fram till 28 dagar före kursens startdatum. Vi debiterar 100% vid avbokning senare än 28 dagar före kursstart. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas till annan person i samma organisation. Detta måste meddelas i förväg till Sweden Scientific. 
  • Sweden Scientific har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Villkoren följer utbildningsbranschens standard.
  • Vi reserverar oss för ändringar i kursinnehåll.